ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

29-30 Μαΐου 2020

Το επιστημονικό έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και η επιρροή του στα Μαθηματικά και τη Φυσική

Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τη συμβολή του Καραθεοδωρή σε διάφορες περιοχές των Μαθηματικών και της Φυσικής και να εστιάσει στην επιρροή του επιστημονικού του έργου.

16-17 Ιουλίου 2019

Καλοκαιρινή συνάντηση νέων ερευνητών στα μαθηματικά

Η συνάντηση έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή νέοι ερευνητές στα μαθηματικά που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι ομιλίες απευθύνονται σε ευρύ μαθηματικό κοινό.

8-13 Ιουλίου 2019

8ο Θερινό Σχολείο στη Θεωρία Τελεστών

Το Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές και έχει σκοπό να παρουσιάσει την περιοχή της Θεωρίας Τελεστών καθώς και τη σχέση της με άλλες μαθηματικές περιοχές.

6 Απριλίου 2019

7th Athens Probability Colloquium

9-14 Ιουλίου 2018

7ο Θερινό Σχολείο στη Θεωρία Τελεστών

Το Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές και έχει σκοπό να παρουσιάσει την περιοχή της Θεωρίας Τελεστών καθώς και τη σχέση της με άλλες μαθηματικές περιοχές.

25-30 Ιουνίου 2018

First Congress of Greek Mathematicians FCGM-2018

Συνέδριο για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της  Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

10-11 Μαΐου 2018

Numerical Analysis of Partial Differential Equations.

Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Βασίλη Δουγαλή, για τη συνολική προσφορά του στην
Αριθμητική Ανάλυση, με την ευκαιρία της αφυπηρέτησής του από το ΕΚΠΑ και το ΙΤΕ.

17 Μαρτίου 2018

6th Athens Probability Colloquium

15-19 Δεκεμβρίου 2017

Μαθηματική Ανάλυση στην Αθήνα - Κατάβολος και Νεστορίδης

Συνέδριο προς τιμήν των Καθηγητών Αριστείδη Κατάβολου και Βασίλη Νεστορίδη, με την ευκαιρία της αφυπηρέτησής του.

3-7 Ιουλίου 2017

6ο Θερινό Σχολείο στη Θεωρία Τελεστών

Το Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές και έχει σκοπό να παρουσιάσει την περιοχή της Θεωρίας Τελεστών καθώς και τη σχέση της με άλλες μαθηματικές περιοχές.

20 Μαΐου 2017

5th Athens Probability Colloquium

26-30 Ιουλίου 2016

5ο Θερινό Σχολείο στη Θεωρία Τελεστών

Το Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές και έχει σκοπό να παρουσιάσει την περιοχή της Θεωρίας Τελεστών καθώς και τη σχέση της με άλλες μαθηματικές περιοχές.

28 Μαΐου 2016

4th Athens Probability Colloquium

6-10 Ιουλίου 2015

4ο Θερινό Σχολείο στη Θεωρία Τελεστών

Το Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές και έχει σκοπό να παρουσιάσει την περιοχή της Θεωρίας Τελεστών καθώς και τη σχέση της με άλλες μαθηματικές περιοχές.

9 Μαΐου 2015

3rd Athens Probability Colloquium

31 Μαΐου 2014

2nd Athens Probability Colloquium

1 Δεκεμβρίου 20121st Athens Probability Colloquium