ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

SEEMOUS

Ο SEEMOUS, South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students, είναι ένας μαθηματικός διαγωνισμός που αφορά πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. Ξεκίνησε το 2007  και  αποκτά σιγά σίγα όλο και περισσότερο κύρος στους μαθηματικούς κύκλους. Οι φοιτητές διαγωνίζονται μια ημέρα σε 4 προβλήματα, τα οποία είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα του κάθε διαγωνιζόμενου και αφορούν στην ύλη του Απειροστικού Λογισμού, Γραμμικής Άλγεβρας, Βασικής Άλγεβρας, Πραγματικής Ανάλυσης, Συνδυαστικής και Θεωρίας Αριθμών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα της Mathematical Society of South Eastern Europe που τον διοργανώνει.

Κάθε χρόνο παραδίδονται μαθήματα προετοιμασίας υπό την εποπτεία της Ε.Μ.Ε, Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας, στα οποία οι φοιτητές ενημερώνονται επίσης για τους όρους συμμετοχής. Οι φοιτητές του τμήματός μας έχουν πολλές επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια.

I.M.C

Ο I.M.C, Ιnternational Mathematics Competition for university students, είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος μαθηματικός διαγωνισμός για φοιτητές. Διεξάγεται από το 1994 με τη συμμετοχή πανεπιστημίων όπως το Princeton University, Moscow State University, Jagiellonian University, Loránd Eötvös University, Sharif University of Technology, St. Petersburg State University, École Polytechnique, Kyiv Taras Shevchenko National University, Warsaw University, Cambridge University και άλλα. Οι φοιτητές διαγωνίζονται δύο ημέρες σε 5 προβλήματα την ημέρα τα οποία είναι διατυπωμένα στα αγγλικά και αφορούν στην ύλη του Απειροστικού Λογισμού, Γραμμικής Άλγεβρας, Βασικής Άλγεβρας, Θεωρίας Ομάδων, Θεωρίας Πιθανοτήτων, Πραγματικής Ανάλυσης, Μιγαδικής Ανάλυσης, Συνδυαστικής, Θεωριάς Αριθμών και Θεωρίας Γραφημάτων.
 

VJIMC

Ο  VJIMC , Vojtech Jarnik International Mathematical Competition, είναι ο αρχαιότερος μαθηματικός διαγωνισμός στην ευρωπαϊκή ένωση. Διεξάγεται  από το το 1991 στην Ostrava της Τσεχίας με τη συμμετοχή πανεπιστημίων όπως το University of Oxford, Moscow State University, Loránd University, Jagiellonian University in Kraków, Warsaw University, Cluj-Napoca University, St. Petersburg State University, Kyiv Taras Shevchenko National University και άλλα. Οι φοιτητές διαγωνίζονται μια ημέρα σε 4 προβλήματα διατυπωμένα στα αγγλικά ανάλογα με το έτος σπουδών τους. Αν βρίσκονται στο πρώτο η στο δεύτερο έτος σπουδών τους διαγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, στην ύλη του Απειροστικού Λογισμού, Γραμμικής Άλγεβρας, Βασικής Άλγεβρας, Πραγματικής Ανάλυσης, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Θεωρίας Αριθμών. Αν βρίσκονται στο τρίτο η στο τέταρτο έτος σπουδών τους και διαγωνίζονται επιπλέον στην ύλη Θεωρίας Ομάδων, Θεωρίας Galois, Μιγαδικής Ανάλυσης και Θεωρίας Μέτρου.