ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2021-22

Προκήρυξη ΠΜΣ "Μαθηματικά" Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μαθηματικά», διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Θεωρητικά Μαθηματικά,

  2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και

  3. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Κείμενο Προκήρυξης

Αρχείο Αίτησης

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων 

Υποβολή Αίτησης - Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών

Υποβολή Αίτησης - Ειδίκευση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Υποβολή Αίτησης - Ειδίκευση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων : Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021