ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστημιόπολη
ΤΚ 15784, Αθήνα

Τηλέφωνο: (210) 727-6332

email: secr [AT] math.uoa.gr