ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Πρόεδρος: Απόστολος Μπουρνέτας
[Η θητεία του Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου 2020]
Γραφείο: 301, τηλ: 210-7276437, FAX: 210-7276381,
email: aburnetas [ AT ] math.uoa.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημήτριος Γατζούρας
[Η θητεία του Αναπληρωτή Προέδρου λήγει την  31η Αυγούστου 2020]
Γραφείο: 227, τηλ: 210-7276320, FAX: 210-7276398,
email: dgatzouras [ AT ] math.uoa.gr


Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σ.Ε. Διδακτορικού: Αντώνιος Οικονόμου
Γραφείο: 329, τηλ: 210-7276351, FAX: 210-7276381
email: aeconom [ AT ] math.uoa.gr


I) Τομέας Aλγεβρας-Γεωμετρίας
Διευθυντής : Μιχαήλ Μαλιάκας
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την  31η  Αυγούστου 2019)
Γραφείο: 323, τηλ: 210-7276378 FAX: 210-7276378
email: mmaliak [ AT ] math.uoa.gr

II) Τομέας Mαθηματικής Ανάλυσης
Διευθυντής : Γεράσιμος Μπαρμπάτης
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την 31η  Αυγούστου 2019)
Γραφείο: 221, τηλ: 210-7276406, FAX: 210-7276398
email: gbarbatis [ AT ] math.uoa.gr

III) Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας
Διευθυντής : Αντώνης Οικονόμου
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την  31η  Αυγούστου 2019)
Γραφείο: 329, τηλ: 210-7276351, FAX: 210-7276381
email: aeconom [ AT ] math.uoa.gr

IV) Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Διευθυντής : Θεοδόσιος Ζαχαριάδης
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την 31η  Αυγούστου 2019)
Γραφείο: 217, τηλ: 210-7276380, FAX: 210-7276381
email: tzaharia [ AT ] math.uoa.gr

V) Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
Διευθυντής : Σωτήριος Νοτάρης
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την 31η  Αυγούστου 2019)
Γραφείο: 217, τηλ: 210-7276389, FAX: 210-7276381
email: notaris [ AT ] math.uoa.gr