ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 ΜΕΣΩ WEBEX
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Η ορκωμοσία των αποφοίτων της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 ώρα 12:00, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

Ορκωμοσία Προπτυχιακών φοιτητών

Hosted by Aristides Kontogeorgis

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m6d22a644c54f1564bc23a465f1e0ee09

Friday, Jun 25, 2021 12:00 pm | 3 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 121 899 8384

 

Password: E6NieP67FqT

Join by video system

Dial 1218998384@uoa.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone

+30-21-1990-2394 Greece Toll

+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

Access code: 121 899 8384

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι η αποστολή του συνημμένου εντύπου καθομολόγησης (Άρρεν - Θήλυ), κατάλληλα συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkolats[at]math.uoa[dot]gr με θέμα «Ορκωμοσία» έως την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.

 

Οι απόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους και δεν έχουν ορκισθεί, για να συμμετέχουν στην εν λόγω ορκωμοσία πρέπει να ενημερώσουν τη Γραμματεία τηλεφωνικώς (2107276335) ή με email (mkolats[at]math.uoa[dot]gr) έως την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.

 

Κάτοχοι πτυχίου θα θεωρηθούν οι απόφοιτοι που θα συνδεθούν στον παραπάνω σύνδεσμο την καθορισμένη ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας.

 

Οι αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφου πτυχίου και λοιπών πιστοποιητικών είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν μετά την ορκωμοσία με αποστολή του σχετικού αιτήματος και επισύναψη αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr[at]math.uoa[dot]gr.