ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

 

Διδασκαλία Μαθημάτων: Γραμμικά Μοντέλα, Υπολογιστική Στατιστική (μεταπτυχιακό). 

Πληροφορίες: ΑΔΑ: ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ