ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ «ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

Βαθμίδα: Καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP29371
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστική Ανάλυση

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 08/09/2022
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 08/11/2022

υποβολή:service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/29371