ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ, ΕΡΓΟΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΙΓΑΔΙ

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Α Βαθμίδας

Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση: Θεωρία Μέτρου, Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου, Εργοδική Θεωρία, Αρμονική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση

Ημερομηνία λήξης υποβολών

27/09/2021, 23:59 (27/09/2021, 23:59 UTC+03:00)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP22951

υποψηφιότητες μέσω συστήματος ΑΠΕΛΛΑ

service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/22951