ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Προκήρυξη θέσης Καθηγητής Α Βαθμίδας

Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα και Θεωρία Παιγνίων

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP22548

 

Ημερομηνία λήξης υποβολών

08/09/2021, 23:59 (08/09/2021, 23:59 UTC+03:00)

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέσω συστήματος ΑΠΕΛΛΑ

service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/22548