ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

Αναρτάται η ΚΥΑ σχετική με το άνοιγμα των σχολών.