ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 30/7/2021

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης της 30/7/2021.