ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ανακοινώνεται η ημερίσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης της 13 Ιουλίου 2021