ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜ 2021

Για το μάθημα 795 «Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έχουν επιλεγεί οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου.


Α.Μ.
1112201500341
1112201500318
1112201800359
1112201700049
1112200900226
1112201700098
1112201800066
1112201700111


Η Διδάσκουσα

Επικ. Καθηγήτρια  Χρ.Τριανταφύλλου