ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-22 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Εγγραφές των εισαγομένων για το ακ. έτος 2021-22 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οι εγγραφές των εν λόγω υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από 27/09/2021 έως και 30/09/2021μεταξύ των ωρών 11:00-13:00) στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο: Κάντε Κλικ Εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών