ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[CIVIS] ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE NANOSCIENCE DE MARSEILLE (CINAM)

Το Κέντρο Διεπιστημονικότητας και Νανό-επιστήμης της Μασσαλίας "Center Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM)", ένα από κοινού εργαστήριο του Πανεπιστημίου Aix-Marseille και του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας στη Γαλλία, "Center National de la Recherche Scientifique (CNRS)"επιδιώκει να προσλάβει έναν ερευνητή πρώιμου σταδίου (ESR) ως μέλος του "H2020 MSCA Εκπαιδευτικού Δικτύου Καινοτομίας «Ολιγονουκλεοτίδια για Ιατρικές Εφαρμογές - OLIGOMED" (H2020 MSCA Innovative Training Network “Oligonucleotides for Medical Applications - OLIGOMED). . Αναλυτικότερα:
Ποιους αφορά: Υποψήφιους Διδάκτορες με έως 4 χρόνια ερευνητική εμπειρία

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2021

Project 3
Title: "Functional dendrimer nanosystems for oligonucleotides delivery"
Host institution : Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Aix-Marseille University, Marseille, FRANCE
Supervisor: Dr. Ling PENG, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Co-Supervisors: Dr. Carlo Vascotto, University of Udine (UNIUD), Udine, Italy (Academic); Dr. Shalini Andersson, AstraZeneca (AZ), Sweden (Industrial).

"The successful candidate will join an international cohort of 15 ESR PhD.
The aim of this ESR PhD project will be the development and optimization of dendrimer nanovectors for ON delivery.
The resulting biological effects of the delivered ONs will be evaluated in vitro using cell-based experiments and in vivo using animal models of cardiovascular diseases, Huntington disease and cancers in collaboration with AstraZenaca (AZ) and Stockholms Lans Landsting (SLL) through secondments in partner organizations."

Για ενδελεχή σας ενημέρωση επισυνάπτεται και το ακόλουθο έγγραφο. Επιπλέον, για γενικές πληροφορίες σχετικά με το Oligomed project επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα: www.southampton.ac.uk/oligomed/index.page

Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύθυνο στο παρακάτω e-mail Dr. Ling PENG (ling.peng@univ-amu.fr)

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ,

Μαριάννα Κοντολάτου