ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ERASMUS+ (CIVIS) 2021-22

Με το παρόν προσκαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2021-22, στα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων-Μελών της συμμαχίας Πανεπιστημίων CIVIS. (Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ CIVIS βρίσκονται στον σύνδεσμο: ht...

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - C*-ALGEBRAS GENERATED BY ISOMETRIES: 60 YEARS AND COUNTING

Παρασκευή 02 Απριλίου 2021

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, April 2, 16:00 Athens time (UTC+2)

Title: C*-algebras generated by isometries: 60 years and counting

Speaker: Marcelo Laca, (University of Victoria, Canada)

Abstract: See here

For Zoom meeting coordinates and additional information see the seminar webpage http://users.uoa.gr/~akatavol/an...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 6/4/2021

Ανακοινώνεται η Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ. της 6/4/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι φοιτητές* που περάτωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του Ιδρύματος στην διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr ακολουθώντας τα εξής βήματα:

•    Νέα Αίτηση
•    Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα
...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α.Ε 2020-2021

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - CO-UNIVERSAL C*-ALGEBRAS FOR PRODUCT SYSTEMS (4RD TALK)

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Friday, March 26, 16:00 Athens time (UTC+2)

Title: Co-universal C*-algebras for product systems (fourth talk)

Speaker: E. Kakariadis (Newcastle University, UK)

Abstract: In these talks we will present parts of the recent paper of A. Dor-On, E. Kakariadis, E. Katsoulis, M. Laca with X. Li. The emphasis is on the interaction between...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - CO-UNIVERSAL C*-ALGEBRAS FOR PRODUCT SYSTEMS (3RD TALK)

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Friday, March 19, 16:00 Athens time (UTC+2)
Title: Co-universal C*-algebras for product systems (third talk)

Speaker: E. Kakariadis (Newcastle University, UK)

Abstract: In these talks we will present parts of the recent paper of A. Dor-On, E. Kakariadis, E. Katsoulis, M. Laca with X. Li. The emphasis is on the interaction between...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΒΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ (e-protocol), στη διεύθυνση: eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας: Α. Αιτήσεις για...