ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:REPRESENTATION RIGIDITY OF SUBGROUPS AND IDEAL STRUCTURE OF C*-ALGEBRAS OF QUASI-REGULAR REPRESENTATIONS

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 ZOOM

Δέκατη Διάλεξη: Friday July 10, 17:00 Athens time (UTC+3)

Ομιλητής: Mehrdad Kalantar, University of Houston, USA

Τίτλος: Representation rigidity of subgroups and ideal structure of C*-algebras of quasi-regular representations

Abstract: We introduce several equivalence relations on the set of subgroups of a countable group G, defined in terms of the quasi-regular representations, and present some rigidity results in terms of those equivalence relations for certain classes of subgroups.

Furthermore, we give some results concerning the ideal structure of the C*-algebras generated by the quasi-regular representations.

This is joint work with Bachir Bekka.

Zoom Meeting Coordinates will be announced on the webpage on Thursday

Connecting instructions εδώ και εδώ

Περισσότερα στη σελίδα μας http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html