ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ISOPERIMETRIC CONSTANTS OF METRIC PROBABILITY SPACES (2ND TALK)

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών -  Isoperimetric constants of metric probability spaces (2nd talk)

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayDecember 11, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Apostolos Giannopoulos, NKUA.

TitleIsoperimetric constants of metric probability spaces (2nd talk)

For Zoom meeting coordinates

and additional information see the seminar webpage

 

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html

If we should update your e-mail address, or if you do not wish to be on our mailing list, please let us know. Thank you.