ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - THE SPECTRUM OF THE RESTRICTION TO AN INVARIANT SUBSPACE

Παρασκευή 08 Μαΐου 2020 ZOOM

Δεύτερη Διάλεξη: Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 17:00

Ομιλητής: Δήμος Δριβαλιάρης, Παν/μιο Αιγαίου

 Τίτλος: The spectrum of the restriction to an invariant subspace

Περίληψη: Εδώ

Πλατφόρμα Zoom. Συντεταγμένες σύνδεσης: θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html

Οδηγίες σύνδεσης υπάρχουν εδώ και εδώ,