ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - DUALITY FOR CROSSED PRODUCTS OF OPERATOR SPACES AND THE APPROXIMATION PROPERTY OF HAAGERUP-KRAUS

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZOOM

Έβδομη Διάλεξη: Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώρα 17:00
Ομιλητής: Δημήτρης Ανδρέου, ΕΚΠΑ
Τίτλος: Duality for crossed products of operator spaces and the approximation property of Haagerup-Kraus


Abstract: Crossed product-type constructions for actions of groups on general operator spaces seem to be necessary in the study of several concepts coming from abstract harmonic analysis, such as non-commutative Poisson boundaries and (jointly) harmonic operators. This is suggested by work of Izumi, Jaworski-Neufang, Neufang-Runde, Kalantar-Neufang-Ruan, Salmi-Skalski and Anoussis-Katavolos-Todorov to name a few. We will present a duality theory for crossed products of (dual) operator spaces by locally compact groups, which generalizes the usual crossed product construction for von Neumann algebras. As applications, we obtain a dynamical characterization of groups with the approximation property, improving a recent result of Crann and Neufang. We also identify certain classes of L(G)-bimodules as well as classes of L∞(G)-bimodules as crossed products and obtain a less technical proof of a result of Anoussis, Katavolos and Todorov.


Πλατφόρμα Zoom. Συντεταγμένες σύνδεσης: Θα ανακοινωθούν

Οδηγίες σύνδεσης υπάρχουν εδώ και εδώ

Περισσότερα στη σελίδα μας http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html