ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - A COMPARISON TYPE PROPERTY FOR CARTAN SUBALGEBRAS

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ31 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Ώρα: 17:00

Τόπος: Αίθουσα Γ31 και διαδικτυακα

Oμιλητής: Grigoris Kopsacheilis (WWU Münster, Germany)

Τίτλος: A comparison type property for Cartan subalgebras

Περίληψη: Regularity properties of C*-algebras are vital for classification theory. In the C*-setting, finite nuclear dimension, tensorial absorption of the Jiang--Su algebra and strict comparison set the stage for Elliott's classification programme; these properties are known to be tightly related, as the (to a large extent confirmed) Toms--Winter conjecture predicts. On the dynamical side, analogues of these have been introduced for group actions, and it is not yet quite clear how these relate to the regularity properties of the crossed product. In this talk, we introduce a comparison type property in the context of Cartan subalgebras and study its relations to regularity properties of the ambient C*-algebra, and of the underlying dynamics, when the inclusion arises from a topological dynamical system.


This talk is based on joint work (in progress) with Wilhelm Winter.

 

Συντεταγμένες σύνδεσης θα αναρτηθούν στη σελίδα του σεμιναρίου

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2223.html

… όπου υπάρχει και η καταγραφή των προηγούμενων διαλέξεων