ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΓΑΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : "GENERIC ΜΟΡΦΕΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 Γ33

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στην Αίθουσα  Γ33  θα γίνει η ακόλουθη  διάλεξη:

 

Ομιλητής: Β. Νεστορίδης , ΕΚΠΑ

 

Ώρα: 13:00-14:00

Τίτλος: « Generic μορφές γνωστών αποτελεσμάτων στην Μιγαδική Ανάλυση  »

Περίληψη: Θα παρουσιαστεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα κατάλληλο για τους προπτυχιακούς φοιτητές μας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ότι αν ο<p<1 και μια συνάρτηση f ανήκει στο χώρο Hardy HP, τότε η παράγουσα της f ανήκει στο Hq όπου q= p/(1-p) Ακόμη το αποτέλεσμα αυτό είναι το καλύτερο δυνατό, με την έννοια ότι αν a>q τότε υπάρχει f=fa στον HP  ώστε η παράγουσα της δεν ανήκει στον Ha. Η generic μορφή του τελευταίου είναι ότι για κάθε συνάρτηση g  σε  ένα Gδ και πυκνό υποσύνολο του HP, η παράγουσα της g δεν ανήκει σε κανένα Haa>q.