ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΜΣ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 ONLINE VIA MS TEAMS

ΠΜΣ Μαθηματικά Αγοράς και Παραγωγής

Διαδικτυακή Παρουσίαση Προγράμματος Τετάρτη 18/5/2022, 6 μμ.

Το Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (MSc in Business Mathematics), το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί με την συνεργασία του Τμήματος Μαθηματικών (ΕΚΠΑ), του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και του Τμήματος Πληροφορικής (ΟΠΑ), ανασχεδιάσθηκε και αναβαθμίστηκε με σκοπό να ανταποκρίνεται πλήρως στις διαρκώς αυξανόμενες, σημερινές και μελλοντικές, ανάγκες της έρευνας και της αγοράς εργασίας (ΦΕΚ 2468/Τ.Β’/10.06.2021). Το αναβαθμισμένο ΠΜΣ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει εξειδικευμένους επιστήμονες, εφοδιασμένους με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις στην εφαρμογή των μαθηματικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στο πλαίσιο μιας σύγχρονης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας.  

Την Τετάρτη 18/5 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί διακτυακή παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του  ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής από τον Διευθυντή του Προγράμματος Αν. Καθ. κ. Π. Βασσάλο.

Σύνδεσμος Παρακολούθησης MS Teams