ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΥΑΣ

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ο κύριος Βασίλειος Μπούας, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με τίτλο:

« Συστήματα Τελεστών και Σύνολα Συσχετίσεων »

την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, ώρα 18:00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex.

Τα στοιχεία σύνδεσης για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, για όποιον ενδιαφέρεται, είναι:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m1d04a49ba4fa6bc2f2f276e107912da1
Meeting number: 2731 486 8375
Password: quantumopsy


Η τριμελής επιτροπή

Μ.  Ανούσης
Ι.Γ. Τοντορώφ
Α.  Κατάβολος (επιβλέπων)