ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μ. ΠΑΛΑΜΙΔΑ

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020  Α32

Η κυρία Μαρία Παλαμίδα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση της Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο:

"Ticket queues: Modeling, analysis and strategic behavior"

την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 9:00, στην Αίθουσα Α32.

Η τριμελής επιτροπή

Απόστολος Μπουρνέτας
Αντώνιος Οικονόμου (επιβλέπων)
Σάμης Τρέβεζας