ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΑΠΟ 25/08/2021 ΕΩΣ 17/09/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΑΠΟ 25/08/2021 ΕΩΣ 17/09/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΠΟ 25/08/2021 ΕΩΣ 17/09/2021

 

 

Οι φοιτητές* που έχουν περατώσει τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του Ιδρύματος στην διεύθυνση http://eprotocol.uoa.grεντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 

  • Νέα Αίτηση
  • Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα
  • 04. Αίτηση ορκωμοσίας προπτυχιακού
  • Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών
  • Τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά, καθώς και τα πεδία «Κατεύθυνση» και «Ειδίκευση» (εάν το πεδίο «Ειδίκευση» δεν συμπληρωθεί θεωρείται ότι δεν έχει αποκτηθεί Ειδίκευση)
  • Στο πεδίο Σημειώσεις/Παρατηρήσεις αναφέρετε τυχόν αλλαγές στους καταλόγους των μαθημάτων
  • Συνημμένα αρχεία σε μορφή Pdf (μόνο τα παρακάτω):

α) 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

β) 3. Βεβαίωση εκκένωσης δωματίου ΦΕΠΑ για όσους διέμεναν στην Φοιτητική Εστία

 

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν κατατίθεται στη Γραμματεία. Η ισχύς της παύει με την υποβολή αίτησης ορκωμοσίας.

 

* Βασικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης είναι η ανάρτηση στο my-studiesτης βαθμολογίας όλων των εξετασθέντων μαθημάτων, χωρίς καμία εκκρεμότητα βαθμών εαρινού εξαμήνου, καθώς και η μη συμμετοχή στην συμπληρωματική εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.