ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - TONY SHASKA

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 Γ31
Γενικό Σεμινάριο - Tony Shaska

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019
Ώρα: 13:00
Αίθουσα: Γ31

Ομιλητής: Tony Shaska, Oakland University

Τίτλος:  A geometric viewpoint of the addition on superelliptic Jacobians 

Περίληψη