ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: PERIODIC MOTIONS FOR MULTY-WELLS POTENTIALS AND LAYERS DYNAMIC FOR THE VECTOR ALLEN-CAHN EQUATION

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 Γ31
Γενικό Σεμινάριο: Periodic motions for multy-wells potentials and layers dynamic for the vector Allen-Cahn equation

Ομιλία Γενικού Σεμιναρίου Τμήματος Μαθηματικών

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, 2:15 πμ, Αίθουσα Γ31

Τϊτλος : Periodic motions for multy-wells potentials and layers dynamic for  the vector Allen-Cahn equation

Ομιλήτής:Giorgio Fusco, Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Università degli Studi dell'Aquila

Περίληψη