ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

Δήλωση Κωλυμάτων Επιτηρήσεων για την Εξεταστική Περίοδο Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν τυχόν κωλύματα, με σκοπό τη σύνταξη του προγράμματος επιτηρήσεων της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020.

Τέλος προθεσμίας δήλωσης κωλυμάτων: Τρίτη 14/1/2020  13:00.

Κάθε ΜΦ ή ΥΔ μπορεί να δηλώσει μέχρι 2 κωλύματα.

Ακολουθούν παραδείγματα δήλωσης κωλύματος:

    Κώλυμα Εβδομάδος (πχ Εβδομάδα 7/1-11/1, η εβδομάδα εννοείται από Δευτέρα έως Παρασκευή)
    Κώλυμα Ημέρας (πχ 7/1)
    Κώλυμα Ζώνης ώρας (πχ 08:00-11:00) (Οι ζώνες είναι 8-11,11-2,3-6,6-9)
    Κώλυμα Εβδομάδας και ώρας  (Εβδομάδα 7/1 -11/1 08:00-11-:00)
    Ημέρας και ώρας (πχ 7/1 08:00-11:00)

Η δήλωση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  gradepitirisiskolimata[at]gmail[dot]com  πριν την λήξη της προθεσμίας, αναγράφοντας με σειρά προτεραιότητας τα κωλύματα. Αν δεν σταλεί μήνυμα θεωρείται ότι δεν υπάρχει κανένα κώλυμα.

Σημείωση: Η επιτροπή επιτηρήσεων καταβάλλει προσπάθεια να συντάξει το πρόγραμμα με βάση τα κωλύματα που έχουν δηλωθεί, όμως επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, η δήλωση κωλυμάτων δεν είναι δεσμευτική για την επιτροπή. Σε περίπτωση που ένα κώλυμα δεν έχει ληφθεί υπόψη ή υπάρξει πρόβλημα παρουσίας στην επιτήρηση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο ΜΦ ή ΥΔ έχει την υποχρέωση να βρει ο ίδιος αντικαταστάτη.