ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

15 & 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑ

Ανακοινώνεται η διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου με θέμα

«Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής».

Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της πολυσχιδούς ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο της κλιματικής κρίσης και η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων που διαμορφώνονται μέσα από τη σκοπιά όλων των επιστημών, ειδικότερα δε στις θεματικές ενότητες:

Διεθνείς και Δημόσιες Πολιτικές για την Κλιματική Κρίση
Kλιματική Κρίση στη Μεσόγειο
Κλιματική Κρίση και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κλιματική Κρίση - Δράσεις Προσαρμογής και Μετριασμού
Κλιματική Κρίση, Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και Φυσικές Καταστροφές
Ενέργεια και Ενεργειακή Μετάβαση
Εφαρμογές Πληροφορικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης για την
Κλιματική Κρίση
Η Kλιματική Κρίση από τη σκοπιά της Νομικής Επιστήμης
Κλιματική κρίση και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κλιματική Κρίση και Πολιτιστική Κληρονομιά
Κλιματική Κρίση και Υγεία
Εκπαίδευση και Μάθηση για την Κλιματική Κρίση
Επικοινωνώντας την Κλιματική Κρίση


Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν με παρουσιάσεις τους, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ καθώς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά έργα του ΕΚΠΑ. Τέλος είναι δυνατή και η συμμετοχή με εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία με την τήρηση των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων, θα είναι ανοικτό στο κοινό για παρακολούθηση και θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 15-16 Μαρτίου 2023 στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://conferences.uoa.gr/e/climatecrisis2

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων, η προθεσμία υποβολής περίληψης για το 2ο Συνέδριο του ΕΚΠΑ για την Κλιματική Κρίση, παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023 ενώ η φόρμα εγγραφής έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023.