ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΓΔΟΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019

 

Αθήνα, 8 έως 13 Ιουλίου 2019

Το Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές και έχει σκοπό να παρουσιάσει την περιοχή της Θεωρίας Τελεστών καθώς και τη σχέση της με άλλες μαθηματικές περιοχές. 

Οι θεματικές ενότητες του Σχολείου περιλαμβάνουν: 

✓ Εισαγωγή στη Θεωρία...