ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στο http://survey.uoa.gr  τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης όλων των μαθημάτων που έχουν δηλώσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

    Το σύστημα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα είναι ανοικτό μέχρι και την Κυριακή 4 Ιουνίου.

    Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μαθημάτων.

    Για να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια μπαίνετε στο http://survey.uoa.gr  και επιλέγετε διαδοχικά: Προπτυχιακά àΣχολή Θετικών επιστημών à Μαθηματικών. Επιλέγοντας το αντίστοιχο μάθημα, ζητείται να εισάγετε το username και το password που διαθέτετε από το my-studies.

                                                      
  Αθήνα, 26/5/2023

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήματος Μαθηματικών