ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΠΣ ΓΙΑ ΤΟ EΑΡΙΝΟ ΕΞ. ΤΟΥ A.E. 2021-2022

Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων του ΠΠΣ για το Eαρινό εξ. του A.E. 2021-2022

Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στο survey.uoa.gr τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης όλων των μαθημάτων που έχουν δηλώσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
Το σύστημα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα είναι ανοικτό μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουνίου. Για τα μαθήματα που εξετάζονται στις 9 Ιουνίου ή πιο πριν τα ερωτηματολόγια θα είναι ανοικτά μέχρι και μία μέρα πριν την εξέταση.
Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μαθημάτων.
Για να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια μπαίνετε στο survey.uoa.gr και επιλέγετε διαδοχικά: Προπτυχιακά → Σχολή Θετικών επιστημών → Μαθηματικών. Επιλέγοντας το αντίστοιχο μάθημα, ζητείται να εισάγετε το username και το password που διαθέτετε από το my-studies.


Αθήνα, 1/6/2022
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήματος Μαθηματικών