ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HYPERCONTRACTIVITY AND LOWER DEVIATION ESTIMATES IN NORMED SPACES

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 Α31
Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών - Hypercontractivity and lower deviation estimates in normed spaces

Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Ομιλητής: AΓιαννόπουλος

ΤίτλοςΥπερσυσταλτότητα και εκτιμήσεις αποκλίσεων για κυρτές θετικά ομογενείς συναρτήσεις (Hypercontractivity and lower deviation estimates in normed spaces)

Περίληψη: Θα συζητήσουμε μια μέθοδο που αναπτύσσεται σε πρόσφατη εργασία των Βαλέττα, Παούρη και Tikhomirov με στόχο εκτιμήσεις πιθανότητας της μορφής γ(f < δΕ(f)), όπου 0<δ<1 και γ είναι το n-διάστατο μέτρο Gauss, για κυρτές θετικά ομογενείς συναρτήσεις.

Ημερομηνία: Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
Ώρα: 15:00
ΑίθουσαΑ31