ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ , ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Η ΝΟΡΜΑ “ΔΙΑΜΑΝΤΙ” (ΣΥΝΕΧΕΙΑ).

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 A32
Σεμινάριο: Ανάλυση και Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας , Αποστάσεις και διάκριση κβαντικών καναλιών. Η νόρμα “διαμάντι” (συνέχεια).

Ομιλητής: Αριστείδης Κατάβολος

Τίτλος: Αποστάσεις και διάκριση κβαντικών καναλιών. Η νόρμα “διαμάντι”.(συνέχεια)

Ημερομηνία: Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
Ώρα: 15:00
Αίθουσα: Α32

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του σεμιναρίου: http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1819.html