ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Προσκαλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές να ορίσουν αντιπροσώπους στην γενική συνέλευση και τους τομείς του Μαθηματικού Τμήματος.