ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP32464
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα/Ινστιτούτο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 01/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 29/04/2023 23:59 (29/04/2023, 23:59 UTC+03:00)

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέσω συστήματος ΑΠΕΛΛΑ

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/32464