ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π) ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 
Προσκαλεί τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) της Σχολής Θετικών Επιστημών για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.00 έως 11.00, στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άμεσα την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο και ώρα από 13.00 έως 14.00.
Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο
Κείμενο Ανακοίνωσης