ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΓΔΟΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για το Όγδοο Θερινό Σχολείο στην Θεωρία Τελεστών

Μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα http://users.uoa.gr/~akatavol/8school/program.html