ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 έχει ανακοινωθεί εδώ.

Οι επιμέρους πληροφορίες (τρόπος εξέτασης των μαθημάτων, κλιμάκια κλπ) θα ανακοινωθούν είτε κεντρικά είτε χωριστά από τους διδάσκοντες, αφού καθοριστεί το πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ.