ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α.Ε 2020-2021

Στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.), που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να παρακολουθούν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) του ΕΚΠΑ.

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του Α.Ε. 2020-2021, το Τ.Π.Τ. προσφέρει τα μαθήματα
Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (Κ18)
Σήματα και Συστήματα (Κ11)
Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (Κ32)
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΣ02)
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού (ΘΠ01)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να υποβάλουν σχετική να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω ηλ. ταχυδρομείου στην κ. Τσίγκα  στην ηλ.διεύθυνση: ntsiga@math.uoa.gr μέχρι την Παρασκευή 23/10/2020, στην οποία πρέπει:
α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Π.Τ. ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν,
β. να δηλώσουν το πολύ 4 μαθήματα που έχουν περάσει από την λίστα μαθημάτων της ειδίκευσης
Υπολογιστικών Μαθηματικών (με βάση την βαθμολογία τους σε αυτά θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους),
γ. να επισυνάψουν πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή σχετικές βεβαιώσεις των διδασκόντων ότι πέρασαν
μαθήματα που τυχόν δεν έχουν γραφτεί ακόμα στο πιστοποιητικό σπουδών.

Αναλυτικά οι απαραίτητες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί

Ανακοίνωση