ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α.Ε 2020-2021

Κατά το τρέχον, χειμερινό, εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.) να παρακολουθήσουν τα εξής
μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.) 
• 191. Λογιστική Ι (ACC101)
• 391. Μικροοικονομική Θεωρία I (ECO201)
• 392. Μακροοικονομική Θεωρία Ι (ECO211)


Επιτρέπεται να δηλώσει κανείς κάποια από τα παραπάνω μαθήματα μόνο εφόσον βρίσκεται τουλάχιστον στον 3ο έτος σπουδών και έχει περάσει τουλάχιστον 6 υποχρεωτικά μαθήματα. Επίσης πρέπει να υπολογίσει τα μαθήματα αυτά (τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα για δήλωση στο «my-studies») στο σύνολο των μαθημάτων που δικαιούται να δηλώσει αναλόγως του εξαμήνου φοίτησης. Τα κάθε μάθημα θα δηλωθεί στους 30 φοιτητές που θα το ζητήσουν και θα έχουν τον καλύτερο μέσο όρο μαθημάτων ως τώρα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να στείλουν e-mail στην κα. Α. Τσίγκα (ntsiga@math.uoa.gr) μέχρι την Παρασκευή 23/10/2020 στο οποίο


α. το θέμα θα είναι Μαθήματα Οικονομικών,
β. θα γράφουν τον αριθμό μητρώου τους και το ονοματεπώνυμό τους όπως είναι εγγεγραμμένοι στη γραμματεία,
γ. θα αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Ο.Ε. ενδιαφέρονται να δηλώσουν.


Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω από αρμόδια επιτροπή
που έχει οριστεί από το Τμήμα Μαθηματικών.

Αρχείο Ανακοίνωσης