ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναρτήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και για το Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά"

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

Ενδεικτικό πρόγραμμα αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-23  (Πρόγραμμα Προπτυχιακό Σπουδών)

Αναθέσεις Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23  (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών)