ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι φοιτητές* που περάτωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του Ιδρύματος στην διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr ακολουθώντας τα εξής βήματα:

•    Νέα Αίτηση
•    Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα
•    04. Αίτηση ορκωμοσίας προπτυχιακού
•    Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών
•    Τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά, καθώς και τα πεδία «Κατεύθυνση» και «Ειδίκευση» (εάν το πεδίο «Ειδίκευση» δεν συμπληρωθεί θεωρείται ότι δεν έχει αποκτηθεί Ειδίκευση)
•    Στο πεδίο Σημειώσεις/Παρατηρήσεις αναφέρετε τυχόν αλλαγές στις κατευθύνσεις των μαθημάτων
•    Συνημμένα αρχεία σε μορφή Pdf (μόνο τα παρακάτω):
α) 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) 3. Βεβαίωση εκκένωσης δωματίου ΦΕΠΑ για όσους διέμεναν στην Φοιτητική Εστία

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν κατατίθεται στη Γραμματεία. Η ισχύς της λήγει με την υποβολή αίτησης ορκωμοσίας.


*Δεδομένου ότι δεν έχουν κατατεθεί στο my-studies όλα τα βαθμολόγια της ανωτέρω εξεταστικής περιόδου, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από τους τελειόφοιτους των οποίων η αναλυτική βαθμολογία είναι πλήρης και χωρίς καμία εκκρεμότητα βαθμών στο my-studies.