ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Παρακαλώ διαβάστε την επισυναπτόμενη επιστολή και συμπληρώστε, εφόσον θέλετε, το ερωτηματολόγιο

Επιστολή προς Φοιτητές