ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021