ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Κατά το τρέχον χειμερινό́ εξάμηνο του ακαδημαϊκού́ έτους 2021-2022, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών, που πληρούν τις  απαραίτητες προϋποθέσεις, να παρακολουθούν τα παρακάτω μαθήματα του  προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.)  του ΕΚΠΑ (εντός παρενθέσεως ο κωδικός του μαθήματος στο Τ.Π.Τ.):

• Μάθημα 463: Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (Κ18)
• Μάθημα 762: Σήματα και Συστήματα (Κ11)
• Μάθημα 864: Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (Κ32)
• Μάθημα 661: Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΣ02)
• Μάθημα 362: Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού (ΘΠ01)


Οι παραπάνω κωδικοί 463,762,864,661,362 έχουν ανατεθεί από την Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών για τα παραπάνω μαθήματα, τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία «Μαθήματα άλλων Τμημάτων».
Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021, κατόπιν προτάσεως της αρμόδιας επιτροπής επιλογής φοιτητών, έκανε δεκτές τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών με τους παρακάτω κωδικούς:


Γραβιάς Μάριος (1112201800386) στα μαθήματα 661: Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΣ02) και 362: Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού (ΘΠ01).
Κωστούλας Ευάγγελος (1112201100338) στο μάθημα 661: Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΣ02).
Γραμματικόπουλος Θεόδωρος (1112201400364) στο μάθημα 661: Τεχνητή Νοημοσύνη(ΥΣ02).
Καμπάσης Παναγιώτης (1112201600332) στο μάθημα 463: Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (Κ18).
Νικόλαος Κουκουδάκης (1112202000099) 362: Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού (ΘΠ01).
Δημήτριος Φούντας (1112201600236) στο μάθημα 463: Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (Κ18).