ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΈΚΤΑΚΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ COVID-19.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΦΕΚ