ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 2022

Από την Δέσμη Α' (συνεντεύξεις) προτείνεται από την επιτροπή επιλογής ΕΜ να γίνουν δεκτοί στην Ειδίκευση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών οι εξής:

1. Φ. Πλατιάς
2. Γ. Κολοβός
3. Μ.Μ. Ορφανού
4. Δ. Χρήστου
5. Ι. Ιορδάνης
6. Μ. Άλλιου
7. Α. Σιμηχανίδης
8. Χ. Φρυσάλης

και υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρει το πτυχίο της μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η:

1. Ι. Νάση

Οι υπόλοιποι δύο υποψήφιοι,

1. Μ. Καραγιάννη
2. Α. Κωστοπούλου

παραπέμπονται στις εξετάσεις της Δέσμης Β.

Εκ της επιτροπής επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.